Avantatges

LA INSTAL·LACIÓ DELS MESURADORS D’AIGUA INDIVIDUALS

Vostè paga només l’aigua consumida i no la del veí

La constant pujada del cost de l’aigua fa cada vegada més necessari individualitzar el consum d’aigua dins la mateixa comunitat. D’aquesta manera s’acaba amb la injusta repartició a parts iguals o per coeficients.

Reducció del consum

L’import de la factura d’aigua de la comunitat es reduirà significativament perquè els veïns tendran més cura del seu propi consum. Es limitaran les penalitzacions de les tarifes progressives aplicades per les companyies d’aigua.

Impacte mediambiental

La reducció del consum contribueix a preservar els escassos recursos hídrics de la nostra illa.

Instal·lació senzilla i econòmica

El mesurador s’instal·la a l’entrada d’aigua de cada habitatge. S’eviten complicades instal·lacions de comptadors en bateria amb l’alt cost, l’impacte estètic i les molèsties causades per l’obra.

Les lectures es fan a distància via ràdio sense haver d’entrar als habitatges, i així no es produeixen molèsties.
Es llegeixen tots els mesuradors hi estiguin o no presents els veïns.

Les lectures i el control del bon funcionament dels mesuradors estan assegurats per Dataread, empresa externa a la comunitat, amb la qual cosa s’eviten possibles conflictes entre veïns.

El nostre sistema és compatible per a qualsevol habitatge. Podeu sol·licitar un pressupost directament o a través de l’administrador de la finca.

Scroll al inicio